Informacja o dofinansowaniu

WMS Sp. z o.o. realizuje w projekt pod tytułem: „4motion – system odczytu ruchu dla medycyny i sportu” o numerze umowy o dofinansowanie nr POPW.01.01.02-06-0138/21-00 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej.

Celem projektu na bazie istniejącego MVP jest rozwinięcie zestawu urządzeń które w czasie rzeczywistym informować będzie o poprawności wykonywanych ćwiczeń (rehabilitacyjnych lub treningowych).

Planowane efekty:

– Zadanie nr 1 – Rozwój MVP do wersji ostatecznej urządzenia

– Zadanie nr 2 – Testy u klientów

– Zadanie nr 3 – Przygotowanie do produkcji, marketing i sprzedaż testowa

Nazwa Beneficjenta:

WMS Sp. z o.o.

Leszkowice 266A, 21-102 Leszkowice

Dofinansowanie projektu z UE: 999 311 zł

Ogólna wartość projektu: 1 175 660 zł

Kwota wydatków kwalifikowanych: 1 240 809.80 zł

Dołącz do świata profesjonalnego treningu

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o naszych rozwiązaniach, uzyskać wsparcie techniczne lub rozpocząć współpracę. Dołącz do naszej społeczności, wykorzystującej narzędzia przyszłości w zakresie skutecznego treningu i procesu rehabilitacji.

To top
Skip to content